Het hele leven door geven mensen liefde, aandacht, een helpende hand of geld. Dit ‘geven’ is ook in onze Protestantse gemeente een belangrijke pijler: Aangevuurd door alles wat we van en in God ontvangen, willen we goede woorden en daden doorgeven. Wij geloven dat in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, de kerk een blijvende waarde heeft.

Steun ons in gebed
Word vrijwilliger
Geef een gift

Maar de dingen die wij doen en geven kosten ook geld. Bijvoorbeeld de kerkdiensten die worden geleid door een professionele predikant, het beheer van het gebouw, hulp aan hulpbehoevenden, maaltijden en activiteiten met en voor de buurt enzovoorts. Vrijwillige bijdragen zijn onze enige bron van onze inkomsten hiervoor. Elke (financiële) bijdrage is dus meer dan welkom om onze financiën in evenwicht te brengen. Alvast hartelijk dank!

Giften

Meer informatie volgt.