Geef om elkaar

Delen is een Bijbelse opdracht. De diaconale activiteiten zijn een belangrijk kenmerk van onze gemeente.

Diaconaat is omzien naar elkaar. Delen van gaven en spullen en zorg hebben voor de samenleving. Dat doen we in Almere al heel lang, ver weg en dichtbij. Daar hebben we u wel bij nodig. Want delen doe je samen.

We zijn er voor elkaar en anderen door kennis, welvaart, welzijn en tijd te delen met iedereen, ver weg en dichtbij. Tijdens de erediensten collecteren we voor goede doelen ver weg en dichtbij. De diakenen delen ook brood en wijn tijdens het Avondmaal.

Een greep uit onze diaconale activiteiten:

Noodfonds
Het noodfonds is er voor iedereen die in Almere woont en het moeilijk heeft om dingen te betalen. Met geld, of goederen. En soms gewoon ook met advies. Daarmee hielpen we vorig jaar 151 gezinnen. Dat kost geld, veel geld. Een slordige € 20.000 aan geld en goederen en een kleine € 2.000 aan leningen. Maar dat hebben we graag voor de toekomst van mensen en van hun kinderen over.

Diaconale Opvang Almere (DOA)
Geen huis en geen kans op urgentie. Dan wordt het leven vaak uitzichtloos. Een groot probleem in onze stad. Daar leveren we graag een kleine bijdrage aan, met een grote en kleine gezinsopvang en met 3 kamers voor alleenstaanden; samen goed voor het huisvesten van maximaal 15 personen. Wij helpen ook bij het zoeken naar een permanente oplossing, en met het oplossen van het probleem waardoor de gezinnen en alleenstaanden dakloos geworden zijn. Zo zorgen we dat deze Almeerders weer recht hebben op een uitkering of hun werk kunnen blijven doen en uitzicht hebben op een zelfstandig bestaan.

VoedselLoket Almere (VLA)
Eten en een gevulde kledingkast zijn belangrijk. Jaarlijks hebben rond de 1000 gezinnen in Almere moeite om dagelijks eten op tafel te zetten of aan hun kinderen mee te geven naar school. Die kunnen terecht bij het VoedselLoket Almere (VLA). Voor een pakket basisboodschappen, biologische groenten van eigen tuin en kleding in alle soorten en maten. Maar ook voor spreekuren en cursussen, advies en begeleiding.
Wel moet er gewerkt worden aan financieel herstel, zodat iedereen na een tijdje weer op eigen benen kan staan en niet meer van de supermarkt van VLA gebruik hoeft te maken. In 2018 lukte dat gemiddeld na zeven maanden, en konden de gezinnen verder met hun leven.

Meubel- en WitgoedLoket Almere (MWLA)
Als zelfs voor de kringloopspullen geen geld is, dan kunnen mensen terecht bij het Meubel- en Witgoedloket. Ze krijgen daar, net als bij het Voedselloket, een budget waarvan ze gratis kunnen winkelen. Ruim genoeg om kapotte of ontbrekende spullen te kunnen vervangen. Wat er zoal is kunt u zien op de website www.mwla.nl. En vooral ook wat er niet is. We controleren altijd of spullen nog veilig en goed zijn in onze eigen werkplaats en repareren ze als dat nodig is. Heeft u nog iets staan wat we goed kunnen gebruiken? Zorg dan dat het een tweede leven krijgt en voorkom verspilling en weggooien door het aan ons aan te bieden. Dan zorgen wij dat iemand die het niet kan betalen er gelukkig mee wordt.

Derde Wereld
We besteden veel aandacht aan de Derde Wereld, noden in de wereld en problemen rond de opvang van asielzoekers. Onze diakenen zijn betrokken op asielzoekers en helpen waar ze kunnen. Met onze collecten bieden we financiële steun ver weg en dichtbij.