Strategisch beleidsplan PGA

Verbinden, op weg naar kerkzijn in Almere in 2030.

In het afgelopen jaar (2021) is door een inspiratiegroep het beleidsplan voor de PGA voor de komende jaren opgesteld. Dat beleidsplan is voorlopig geaccordeerd in de algemene kerkenraad (AKR) van 20 oktober jl. U kunt het beleidsplan lezen door hier te klikken. U kunt het ook opvragen bij de scriba van de AKR.

Strategisch beleidsplan PGA