Ook in 2024 de vraag aan u: GEEF VOOR DE KERK VAN MORGEN om het kerkenwerk in Almere mogelijk te blijven maken.

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke geloofsgemeenschappen en parochies hun leden om een financiële bijdrage over te maken. In januari wordt ook bij u de brief bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee?

‘Ik mag er zijn wie ik ben.’ ‘Het is een plek waar ik God vind.’ ‘In de kerk kijken we naar elkaar om.’ ‘Ik vind er rust in de hectiek van alledag.’ Het zijn maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze gemeenteleden geven aan het kerkenwerk. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee en geef ruimhartig. In de periode van 14 – 29 januari vindt u de uitgebreide informatie in uw brievenbus of in uw e-mailbox. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op het IBAN-rekeningnummer van uw eigen wijk t.n.v. PGA onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’.

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.