Project Jonge zinzoekers

In onze jonge stad Almere is in 2022 het project Jonge Zinzoekers gestart. De vraag naar zingeving onder jongeren groeit. Meer informatie en de voortgang over dit project voor en met scholieren op de middelbare scholen en studenten leest u op: www.jongezinzoekers.nl
Mocht u het project misschien financieel willen steunen om het te blijven – er moet ook een vervolg komen! – dan wordt dat zeer op prijs gesteld.
Dit kan via NL85 ABNA 0555 6246 33 t.n.v. Protestantse Gem. Almere ovv jonge zinzoekers.

Project Jonge zinzoekers