Live meeluisteren

Of later nog eens terug luisteren. Hier vindt u de laatste vieringen.

Kijken

Hier vindt u, zolang de zondagse vieringen in De Lichtboog niet door gaan, elke zondag om 11:00 uur een nieuwe vieringen van de Protestantse gemeente Almere StadsPoort.