Wijkgemeente StadsPoort wil in Almere Stad een plek zijn waar (Protestants) Christelijke jeugd en jongeren zich thuis voelen. De jeugd, omdat wij ernaar verlangen dat de blijde boodschap uit de bijbel blijft klinken bij volgende generaties. De jongeren, omdat wij geloven in de kracht van vernieuwing en frisse inzichten die zij met zich meenemen.

We focussen op het leggen van (nieuwe) verbindingen en gastvrijheid met jeugd en jongeren. Bijvoorbeeld door:

  • bezoekproject
  • bijzondere vieringen
  • leuke en verbindende activiteiten

We hebben een jonge kerkenraad die initiatieven vanuit de gemeente aanmoedigt, en jongeren daarbij graag de ruimte biedt.

Jeugd 0-4 jaar

De jongste jeugd is zeer welkom in onze zondagse vieringen. Er is elke zondag crèche. Maar kinderen van alle leeftijden zijn ook gewoon welkom tijdens de viering. U hoeft zich niet druk te maken als ze van zich laten horen; we kunnen allemaal veel leren van hun speelsheid en vinden een beetje rumoer niet erg!

Jeugd 4-12 jaar

De kinderen zijn zeer welkom in onze zondagse vieringen. Er is elke zondag kindernevendienst, met een interactieve verwerking van het bijbelverhaal dat die zondag centraal staat in de viering. Regelmatig hebben we bijzondere vieringen (All4One), die met name zijn gericht op de doelgroep 4-12 jaar.

Jeugd 12-18 jaar

De jeugd van 12-18 jaar is uiteraard welkom in de zondagse vieringen. Regelmatig is er voor hen TienerTalk (link toevoegen). En het hoogtepunt van het jaar: het Tienerkamp in de zomervakantie; met, voor en door jongeren!

Graag horen we ook de stem, mening en frisse ideeën van jullie. Laat je horen, spreek iemand aan tijdens of rondom de zondagse vieringen!

Jongeren 18-35
We hebben een gezellige en actieve groep 20’ers en 30’ers die activiteiten voor de eigen doelgroep en (jongere) jeugd ontplooit. In wisselende samenstelling (zonder verplichtingen):
– maandelijkse vrijdagavondsoos (link toevoegen)
– 20+ bijbelkring (link toevoegen)
– voorbereiding All4One-vieringen (link toevoegen)
– organisatie Tienerkamp
– organisatie Open Kerk donderdagavond (link toevoegen)
– pioniersteam Almere Muziekwijk (link toevoegen)

De helft van het moderamen van de kerkenraad bestaat uit jongeren van de 20+ bijbelkring. Samen maken we de kerk!