De wijkkerkenraad van de PKN geloofsgemeenschap Goede Rede bestaat uit de volgende leden:

Hajo Witzel, voorzitter, diaken
Ineke Frederiks-Brandsma, scriba, diaken
Tonnis Buurma, predikant
Ina Oostenbrink, ouderling
Lourens van der Leij, ouderling
Jan-Willem Kleute, ouderling
Joukje de Groot, diaken

notulist is Piet van Heijningen

De wijkkerkenraad vergadert elke maand met uitzondering van de maand juli. contactpersoon voor de wijkkerkenraad is de scriba.