Voortgang strategisch beleidsplan PGA

In oktober 2021 stelde de AKR het strategisch beleidsplan vast. Ondertussen is er flink wat werk opgestart voor de drie hoofdthema’s: 
1. Een inspiratiegroep werkt aan de definitie en financiering van twee concrete projecten in het kader van een STADSPASTOR. Beide projecten zijn gericht op het (juist nu, na twee zware coronajaren) aanwezig zijn daar waar de jongeren zijn: niet in de kerk maar in onderwijsinstellingen.
Een project “jonge zinzoekers” moet ervoor zorgen dat we vooral voor jongeren present en meer zichtbaar zijn. Dat project houdt zich bezig met jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar (middelbare school).  Zingeving draait voor de jongeren om het in contact komen met anderen en zit ook in het samen dingen kunnen doen. Dit project wil een plek bieden aan het opzetten van nieuwe vormen waarin zingeving ter sprake kan komen. Niet alleen voor de jongeren, maar ook in de vorm van toerusting van docenten, die graag meer willen bieden dan alleen de lesstof en hun leerlingen willen helpen bij hun persoons- en identiteitsvorming.
Het andere project betreft het opzetten van studentenpastoraat in Almere.  Dit project gaat, net als in andere studentensteden, voorzieningen opzetten, die en handreiking doen aan studenten die worstelen met eenzaamheid, verdriet, rouw, vragen over de zin van het leven en gemis aan vrienden die dichter bij je komen dan via sociale media.
Voor beide projecten is de inspiratiegroep intensief bezig met het zoeken van financiering door andere partijen waaronder de landelijke PKN.

2. Een werkgroep met vertegenwoordigers uit de verschillende wijken buigt zich over hoe we op structurele basis de FINANCI√čN van de PGA op orde kunnen krijgen. Er wordt met een frisse blik oa. gekeken naar andere vormen van inkomsten en naar mogelijke besparingen. Binnenkort worden de denkrichtingen van we werkgroep gedeeld met de wijkkerkenraden en hoopt ze daarmee een constructieve dialoog op te starten om tot concrete plannen te komen.

3. Op het gebied van COMMUNICATIE zijn vanuit de inspiratiegroep voorzichtig contacten gelegd met de protestantse gemeente Amsterdam.  Om echt concreet aan dit thema te kunnen werken heeft de AKR onlangs de wijkkerkenraden gevraagd om iemand af te vaardigen naar een nieuw in te stellen werkgroep communicatie.

Voortgang strategisch beleidsplan PGA